درباره ما

شرکت صبوح تلاش چهلستون(ایران سرما-فریلوکس)

شرکت صبوح تلاش چهلستون جزء اولین تولیدکنندگان یخچال و فریزرهای دارای استاندارد ملی و بر چسب انرژی

شرکت صبوح تلاش چهلستون در مسیر تولید و کارآفرینی هرچه بیشتر کشور عزیزمان از سال 1368فعالیت خود را در تولید انواع دستگاه های سرد کننده از قبیل یخچالهای کسبی،فریزرهای صنعتی،سردخانه های ثابت و متحرک آبسردکن،شیرسردکن و دستگاه های آزمایشگاهی سرد کننده به طریق فوم تزریق پولی پورتون کم مصرف و با پاشش رنگ استاتیک با تکیه بر تجارب ارزنده موسسین خود و همچنین تکنولوژی پیشرفته روز ضمن تعهد به انطباق با قوانین و مقررات ناظر بر کیفیت خدمات،استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 و استاندارد ملی ایران را سرلوحه راهبری سازمان قرارداده و همچنین گذشته با شعار خواستن توانستن است راه خود را ادامه می دهد.

شرکت صبوح تلاش چهلستون مفتخر است طرح بهداشت برای اولین بار در استان اصفهان طرح تعویض یخچال قدیمی پرمصرف با یخچال جدید کم مصرف با برچسب انرژی که میزان کاهش هزینه برق می باشد را انجام می دهد.